Procurio Vukovićev mail Tomaševiću i zamjenicima oko Holdinga: ‘Neke stvari su već predmet sprdnje’

Foto: Pixsell

Procurio je mail koji je poslao sada već bivši predsjednik Uprave Holdinga Nikola Vuković na adresu gradonačelnika Tomislava Tomaševića i zamjenike Danijelu Dolenec i Luku Korlaeta.

Taj mail de u prilog javno izrečenoj tezi da je Nadzorni odbor Zagrebačkog holdinga sudjelovao u političkom kadroviranju te vođenju poslovanja mimo zakonskih ovlasti, a sve po nalogu aktualne vlasti, na čelu s gradonačelnikom Tomislavom Tomaševićem. Mail je poslan 2. srpnja.

Index je u posjedu maila koji potvrđuje navode člana Uprave Ante Samodola da je glavni razlog njihove smjene ne samo pokušaj političkog kadroviranja Tomaševića i njegovih zamjenika nego i samovolja te neznanje vrha zagrebačke vlasti.

Poslan je kao posljednji mail u raspravi o imenovanju Upravnog vijeća Gradskih ljekarni. Naime, tražilo se da se promijeni Upravno Vijeće Gradskih ljekarni u kojem su bili Gzim Redžepi i Ana Stavljenić Rukavina. Na početku svog maila Vuković ističe da nikad nije svjesno kršio propise.

‘Nevjerojatan diletantizam’

“Morat ćemo relacije i nadležnosti precizirati i provoditi striktno po propisima i zakonima. Ja nikad nisam i nikad neću svjesno kršiti propise. Ako dogovori idu mimo propisa, takvi dogovori ne mogu imati pravno utemeljenje niti ću ih ja potpisivati ni provoditi jer po zakonu u takvim slučajevima sva odgovornost je na meni, a ne na usmenim dogovarateljima”, pisao je Vuković.

Podsjetio je Tomaševića i zamjenike na “nevjerojatan diletantizam” oko odbijenice Trgovačkog suda te naveo da je “sreća što nije procurio u javnost”.

Članovi Nadzornog odbora Bajakić i Brenko tražili su da se u Trgovački sud upiše nova osoba kao v.d., no da ih je Vuković upozoravao na to da to nije u skladu sa zakonom i da neće raditi protuzakonito te da će se “osramotiti na Sudu kao neznalice”. Na Sud je išao prijedlog NO-a za upis v.d.-a koji nije prošao, a Vuković je odmah poslao zakonit prijedlog, koji je prihvaćen na Trgovačkom sudu, objasnio je to Samodol na svom blogu.

Vuković je istaknuo da su neki potezi već postali predmet sprdnje unutar Holdinga.

“Ni nitko drugi, po zakonu, osim mene i Ante ne može zastupati tvrtku prema van (npr. davati naloge da se otvaraju računi, dogovarati sastanke o ZGH-u bez naših odluka, tražiti da im se otvore mail-adrese na našoj domeni, da bi, tobože, nastupali prema trećim osobama i sl.). Neke stvari u tom smislu postaju već predmet sprdnje među ovo nešto kvalitetnog kadra koji je ostao u ZGH-u (koji su i na jučerašnjoj sjednici revizijskog odbora javno rekli da bi napustili Holding da nas dva nismo imenovani u Upravu, jer im je poznato realno stanje. Usput, ostali su zbunjeni nesuvislim upitima vaših nadzornika)”, piše Vuković u mailu u kojem se referira na Dolenec.

Na više mjesta ističe i kako Dolenec ima neznanje o bitnim ekonomskim pitanjima.

“Iz ovog što Danijela navodi izgleda ima, prvo, nerazumijevanja Izjave o osnivanju i Zakona o trgovačkim društvima. Drugo, nepoznavanja stvarnog stanja Holdinga jer se ne dobivaju informacije od Uprave, već od nadzornika, koji sami imaju problema s razumijevanjem. Treće, pogrešne paralele s bivšom negativnom praksom. I četvrto, možda najvažnije, pitanje povjerenja (a što je najlakše rješivo što se nas dvojice tiče)”, piše Vuković.

Političko kadroviranje?

Iz maila se vidi kako postoje veliki problemi između Nadzornog odbora i Uprave Holdinga još od samih početaka. Upozorio je i Tomaševića i zamjenika na koga da se oslone kao izvore informacija u Holdingu.

“Bilo bi logično i efikasnije da se oslanjate na one koji zastupaju i predstavljaju ZGH, upravljaju sustavom i znaju prave informacije, a ne koristiti transmitere, koji po pravilu iskrivljuju informacije.

Dakle, vi ipak želite dva informacijska kanala. Jedan od Uprave do NO-a, a drugi od NO-a do vas. Neću vas uvjeravati da je to neefikasno. Ante i ja smo realno sada u funkciji izvanredne uprave koja spašava ZGH od blokade. Čini mi se da vaš kanal krivo filtrira informacije, što može dovesti do nesagledivih šteta. Politička šteta bit će na vama, a ne na nadzornicima”, napisao je.

Iz maila se može iščitati i političko kadroviranje koje je preuzeo Nadzorni odbor. Konkretno, to se odnosilo na sastavljanje Upravnog vijeća Gradskih ljekarni.

“Ovdje je NO preuzeo ulogu bivšeg gradonačelnika da samovoljno tumači i donosi odluke, a da se ova Uprava, kao i bivša, želi svesti na pijuna (ili, kako se jedan nadzornik precizno izrazio, ovce). Osim što je to zakonski neutemeljeno, to je potpuni promašaj što se tiče učinkovitosti upravljanja. Imate apstraktni pristup relacije Skupština – NO – Uprava. Ako to ne promijenite, imat ćete značajne negativne posljedice”, piše Vuković.

Na kraju maila Vuković upozorio je da Uprava mora imati slobodne ruke u upravljanju i to sukladno zakonima.

“Ako vi nemate povjerenja u nas dva, to se riješi u jednoj sekundi. Povjerenje je temelj uspjeha u poslovanju (naravno, i u drugim područjima). Ako ne postoji povjerenje i uvode se kontrolori ili nadglednici, onda sve ovo postaje besmisleno. Ako vi imate više povjerenja u druge, to je vaš izbor i svatko u krajnjoj liniji snosi posljedice svog izbora. U situacijama lažnog povjerenja, kao što je ovdje sada, uvijek netko ima skriveni interes i svoju unutarnju logiku prenosi na drugog. Žao mi je što moram isticati, ali očito je previđeno, ni Ante ni ja nemamo nikakve privatne koristi od ovog angažmana, niti očekujemo koristi u budućnosti, niti smo crony ekipa koja će koristiti ZGH i Grad za interese svoje skupine.

Naprotiv, privatni cost-benefit ovog angažmana za svakog od nas dva je negativan, ali to je cijena koju smo bili spremni platiti da bi se u Zagrebu i Hrvatskoj postigao social benefit”, zaključuje Vuković u mailu.

Komentari