Priključite se humanitarnoj akciji ‘Dajte da osjetim!’

Humanitarna akcija „Dajte mi da osjetim!“ namijenjena je Centru za odgoj i obrazovanje Krapinske Toplice, točnije djeci s teškoćama u razvoju, a cilj je organizatora opremiti kabinete za ranu intervenciju specijalnom didaktičkom opremom. Akcija traje od 30. rujna do 14. listopada, a mogu je podržati i građani svojim donacijama.

Teško je i zamisliti kako je živjeti kada ne čujete zvukove oko sebe, ne možete pomirisati bakine kolače, vidjeti pravilno u svom njenom sjaju… Kada ne možete osjetiti svijet oko sebe. Tako je, nažalost, mališanima s teškoćama u razvoju iz Krapinsko-zagorske županije, a i šire koji nemaju pravovaljanu i dostupnu javnu uslugu rane intervencije.

Djeca kojoj je potrebna usluga rane intervencije suočena su prije svega sa senzoričkim oštećenjima. To su uglavnom teškoće primanja informacija putem senzornih ulaza (vida, sluha, njuha, okusa, opipa i vestibularnog osjeta) iz čega proizlaze: oštećenje vida, oštećenje sluha, gluho sljepoća, gustativno oštećenje (okus), olfaktorno optećenje (njuh), poremećaji u obradi taktilnih osjeta (dodir, duboki osjet i vestibularne poteškoće – poteškoće kretanja i ravnoteže).

Zato im je potrebna multidisciplinarna terapija – rano dijagnosticiranje problema, izrada individualnog plana rehabilitacije, edukacije i savjetovanja roditelja u kojoj moraju sudjelovati raznoliki stručnjaci. No rana intervencija nadilazi granice rada isključivo u profesionalnoj okolini jer nužno podrazumijeva uključivanje obitelji u sam program i njihovu zajedničku prilagodbu, učenje, trud i rad.

S ciljem osiguravanja sredstava za opremanje nadležnog Centra te što boljih uvjeta za odrastanje, Rotaract klub Zagreb Gradec pokrenuo je navedenu humanitarnu akciju. „Usluga rane intervencije nam je zaista dala nade. Pomoću usluga smo se zaista brzo digli i počeli stabilno funkcionirati.


Dugogodišnje iskustvo u radu s djecom i mladima s teškoćama u razvoju te niz skupih i dugogodišnjih edukacija rezultirao je današnjom spremnošću da se napokon u Zagorju pruži adekvatna briga i potpora najmlađima, kao i njihovim obiteljima, vrtićima i školama, a s ciljem da se u sam program rane intervencije uključi čim veći broj djece.

Pružiti mališanima mogućnost da se razvijaju barem približno jednako kao njihovi vršnjaci, moguće je uplatom donacije na broj računa: HR9323600001502574383, pozivom na broj 060 950 950 ili jednostavnom donacijom na mrežnim stranicama akcije: dajmoimdaosjete.org!

Vama je potrebna sekunda, a njima ćete uljepšati cijeli život.

Komentari

loading...