Poduzeću Vuković INTELLIGENT SYSTEMS d.o.o. iz Zagreba odobreno 680.101,06 HRK bespovratnih sredstava za EU projekt

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Poduzeće Vuković INTELLIGENT SYSTEMS d.o.o. iz Zagreba je sredinom prošle godine potpisalo Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt „ Robot za automatizaciju knjigovodstva MSP-ova“. Projekt je sredinom veljače prošle godine prijavljen na javni poziv “lnovacije novoosnovanih MSP-ova – II faza” u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija.

Ukupna vrijednost projekta je 863.381,22 HRK, a odobrena bespovratna sredstva iz Europskog fonda za regionalni razvoj iznose 680.101,06 HRK. Projekt se provodi u razdoblju od 01.08.2019. godine do 01.08.2020. godine.

U sklopu projekta izvršena je prilagodba razvijenog proizvoda zahtjevima tržišta te su poduzete radnje za pripremu lansiranja proizvoda na tržište. Realizacijom projekta ostvaren je glavni cilj, a to je prilagodba inovativnog proizvoda – robota VISERA za automatizaciju knjigovodstva MSP-ova koji predstavlja gotovo rješenje koje može procesirati ulazne i izlazne račune te izvode kako bi se iz njih izvukli podaci potrebni za računovodstveno knjiženje tih dokumenata. VISERA također automatizira obračun i knjiženje plaća te generiranje naloga za isplatu plaća te plaćanje ulaznih računa. Provedbom projekta poduzeće je povećalo prihod od prodaje, prihod od izvoza, broj zaposlenih te broj novih proizvoda/usluga na tržištu potpomognutih projektom što je u konačnici utjecalo na povećanje same konkurentnosti poduzeća.

U suradnji s Fine’sa Consultings timom, projekt je uspješno pripremljen i proveden unutar planiranog proračuna projekta te planiranog vremenskog razdoblja.

Sadržaj ovog materijala isključiva je odgovornost poduzeća Vuković INTELLIGENT SYSTEMS d.o.o.

Komentari

loading...