Oni kojima država obnovi stan, neće ga smjeti prodati 5 godina ili će vraćati novac

Ako vlasnik, odnosno suvlasnik nekretninu proda u roku od 5 godina od dana donošenja odluke o obnovi, dužan je uplatiti u državni proračun pripadajući iznos, nova je stavka u članku 6 najnovije verzije Zakona o obnovi Zagreba i okolice nakon potresa, koji se jučer našao na Vladi.

Kako bi Zakon o obnovi Zagreba bio što prije usvojen, Vlada je jučer također poslala zahtjev za izvanredno zasjedanje sabora, koje će se održati idućeg tjedna.

Vlada traži izvanredno zasjedanje zbog zakona o obnovi Zagreba, a namjerava poslati još šest zakonskih prijedloga za raspravu, najavio je jučer potpredsjednik Vlade Boris Milošević.

Privremeno stambeno zbrinjavanje

Vlada je usvojila i zaključak o privremenom stambenom zbrinjavanju osoba čije su nekretnine stradale u potresu.


“U domu je smješteno 275 osoba čije su nekretnine stradale te se Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine obvezuje da u suradnji s Gradom Zagrebom pronađe adekvatan smještaj za njih”, kazala je državna tajnica u Ministarstvu graditeljstva Dunja Magaš.

Sredstva za tu namjenu osigurat će se iz Fonda solidarnosti EU, a novi smještaj za stanare doma Cvjetno naselje trebalo bi pronaći najkasnije do 15. rujna.

U zakon je, naime, uvrštena i tzv. socijalna komponenta, odnosno iznosa od 20 posto sufinanciranja obnove bit će oslobođeni vlasnici nekretnina čiji mjesečni dohodak po članu obitelji u protekloj godini nije prelazio 4000 kuna, koliko iznosi osobni odbitak, i oni koji na dan potresa nisu imali imovinu ukupne vrijednosti veće od 200.000 kuna.

Zabrana otuđenja nekretnine na rok od pet godina

“Zabrana otuđenja nekretnine odredit će se u izreci odluke o obnovi i upisati u zemljišnu knjigu”, navodi se u članku 6. Nadalje, suvlasnik nekretnine oslobođen je uplate sredstava za konstrukcijsku obnovu obiteljskih kuća, poslovnih, stambeno-poslovnih i višestambenih zgrada te gradnju zamjenskih obiteljskih kuća “ako njegov dohodak, uključujući i dohodak bračnog ili izvanbračnog druga, odnosno dohodak životnog ili neformalnog životnog partnera, u protekloj i tekućoj godini ne prelazi iznos neoporezivog dohotka i koji nisu imali druge značajnije imovine na dan 22. ožujka 2020. (druge nekretnine, štednju, motorna vozila i plovila), čija ukupna vrijednost prelazi 200.000,00 kuna, o čemu se prilaže odgovarajuća potvrda te daje pisani iskaz ovjeren kod javnog bilježnika.

Također se odnosi i na invalide Domovinskog rata, na temelju odgovarajućih isprava kojima dokazuju svoj status, te korisnike socijalne skrbi kojima je priznato pravo na zajamčenu minimalnu naknadu sukladno posebnom zakonu, o čemu se prilaže odgovarajuća potvrda”, navodi se u zakonu. Ostalima će se stanovi i kuće obnavljati tako da će 80 posto troška snositi država, a 20 posto jedinica lokalne i regionalne samouprave, odnosno Grad Zagreb, Krapinsko-zagorska i Zagrebačka županija, ovisno o tome gdje se nalazi oštećena nekretnina.

U konačnom prijedlogu zakona, pak, ostaje odredba o stavljanju hipoteke na nekretnine ako vlasnici i suvlasnici ne mogu osigurati 20 posto iznosa za obnovu zgrade.

U zakon je, kako doznaje Jutarnji, uvrštena i mogućnost dobivanja novčane pomoći za popravak stubišta u zgradama.

Komentari

loading...