Od danas, mijenja se i zdravstvena njega četveronožnih prijatelja, Veterinarski fakultet uvodi promjene

northwestwisconsinveterinary.com

Na službenoj stranici Vlade po pitanju koronavirusa, ažurirani su podaci koji se tiču rada Veterinarskog fakulteta te je tako istaknuto da od danas, čak nekoliko ordinacija mijenja svoje radno vrijeme, a na snazi je i poseban režim zaprimanja četveronožnih pacijenata.

Klinika za kirurgiju, ortopediju i oftalmologiju po novom, radit će od ponedjeljka do petka dvokratno, od 9:00-11:00 i 16:00-18:00, a subotom će dežurstvo raditi u istim smjenama. Dežurstvo nedjeljom dostupno je od 9 do 11 sati.

“Osim hitnih pacijenata primaju se i pacijenti upućeni na specijalističke preglede i elektivne kirurške zahvate. Pacijenti upućeni na specijalistički pregled trebaju imati uputnicu veterinara. Pacijenti se primaju po posebnom režimu ulaska u čekaonicu, tako da u čekaonici boravi najviše do pet pacijenata s vlasnicima. Posjeti stacionarnim pacijentima nisu dozvoljeni”, ističu.

Klinika za porodništvo i reprodukciju radit će od ponedjeljka do petka dvokratno, od 9:00-11:00 i 16:00-18:00, a subotom će dežurstvo raditi u istim smjenama. Dežurstvo nedjeljom dostupno je od 9 do 11 sati.

I ova klinika, osim hitnih pacijenata prima i pacijente upućene na specijalističke preglede i elektivne kirurške zahvate. Pacijenti upućeni na specijalistički pregled trebaju imati uputnicu veterinara, ističu.

Tijekom radnog vremena pacijenti se primaju tako da u čekaonici borave najviše dva pacijenta s vlasnicima. Posjeti stacioniranim pacijentima nisu dopušteni.

Klinika za unutarnje bolesti radit će od ponedjeljka do petka dvokratno, od 9:00-11:00 i 16:00-18:00, a subotom će dežurstvo raditi u istim smjenama. Dežurstvo nedjeljom dostupno je od 9 do 11 sati.

Uz hitne pacijente započinje se s prijemom pacijenata na specijalističke obrade. Trijaža pacijenata provodi se ispred ambulante Klinike, a u čekaonicu se uvodi isključivo jedan pacijent s vlasnikom.

Zavod za rendgenologiju, ultrazvučnu dijagnostiku i fizikalnu terapiju također će raditi od ponedjeljka do petka dvokratno, od 9:00-11:00 i 16:00-18:00, a subotom će dežurstvo raditi u istim smjenama. Dežurstvo nedjeljom dostupno je od 9 do 11 sati.

Naposljetku, započinje se i s prijemom svih pacijenata kojima je potrebna rendgenska i ultrazvučna dijagnostika, uključujući i CT dijagnostiku. Pacijenti koji se primaju izvan sustava Sveučilišne veterinarske bolnice prethodno se trebaju naručiti telefonski, za radnog vremena Zavoda, na brojeve 01 2390 401 i 01 2390 405.

Ambulanta za fizikalnu terapiju do daljnjega je zatvorena, istaknuli su.

Komentari