Očitovao se i dekan FKIT-a: Evo što je on imao za reći

U četvrtak 28. rujna portal zagreb.info prvi je pisao o slučaju prof. dr. Svjetlane Krištofor s FKIT-a, na čijem je posljednjem ispitu iz Opće i anorganske kemije palo 65 studenata, a prošle troje. Doznali smo i da je kod predmetne nastavnice dr.sc. Svjetlane Krištafor godišnja prolaznost samo 9% Slučaj su nam potvrdili sami studenti koji su nam poslali i fotografiju rezultata ispita

Nakon objavljenog članka, oglasili su se studenti, a očitovao se i dekan Bruno Zelić. Njegovu izjavu prenosimo u potpunosti:

Pri vrednovanju rada nastavnika i studenata kao i kod analize cjelokupnog sustava visokog obrazovanja koji se provodi na Fakultetu kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu (Fakultet) koristimo sve raspoložive mehanizme koji proizlaze iz odgovarajućih odredbi Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Statuta Sveučilišta u Zagrebu i Pravilnika o studiranju na preddiplomskim i diplomskim studijima Sveučilišta u Zagrebu te svih ostalih propisa koji proizlaze iz ovih dokumenata. Ovo nije ograničeno samo na područje visokog obrazovanja već se isti standardi, principi i metode primjenjuju i na ostala temeljna područja djelovanja Fakulteta, znanstveno-istraživački i stručni rad. Fakultet redovito, putem svojih mrežnih stranica, publikacija i ostalih oblika javnog informiranja obavještava sve dionike visokoškolskog obrazovanja o svojim aktivnostima.

Detalji o tome mogu se pronaći u sklopu javno dostupnih Izvješća dekana i ostalih izvješća (http://www.fkit.unizg.hr/pristup_informacijama/izvjesca) te kroz informacije koje su također javno dostupne, a odnose se na cjeloviti sustav osiguravanja kvalitete Fakulteta (http://www.fkit.unizg.hr/osiguravanje_kvalitete). Ovdje bi htio istaknuti da Fakultet spada u najbolje ocjenjene javne visokoškolske ustanove u području osiguravanja kvalitete u (re)akreditacijama provedenim od strane Agencije za znanost i visoko obrazovanje. Interna prosudba sustava osiguravanja kvalitete koju je provelo Sveučilište u Zagrebu tijekom 2016. godine također je rezultirala najvišim ocjenama koje je Fakultet dobio u svim područjima djelovanja, uključujući ovdje ocjene u područjima povezanim s nastavnicima, studentima, studijskim programima.

Fakultet je akreditiran i u neovisnom postupku koji je proveo FEANI (European Federation of NAtional Engineering Associations) što je rezultiralo dobivanjem europske inženjerske iskaznice za sve studente koji završe naš Fakultet (kao jednoj od tri visokoškolske institucije u Republici Hrvatskoj), a što našim završenim studentima omogućava slobodan pristup tržištu rada EU bez potrebe za bilo kakvim dodatnim prepoznavanjem diploma, odnnosno znanja, vještina i kompetencija koje steknu završetkom studija. Fakultet redovito komunicira s vanjskim dionicima i putem Gospodarskog vijeća Fakulteta, tijela koje daje smjernice Fakultetu za sva područja našeg djelovanja, a kojega čine odgovorne osobe tvrtki i institucija koje djeluju u području kemije i kemijskog inženjerstva kao temeljnih disciplina našeg Fakulteta.


Fakultet organizira samostalno i u suradnji s drugim tvrtkama i institucijama brojne skupove, radionice i okrugle stolove u kojima se između ostalog analiziraju zahtjevi studijskog programa, prolaznost studenata, konkurentnost naših završenih studenata na (globalnom) tržištu te svi ostali pokazatelji kojima se može vrednovati kvaliteta visokoškolskog obrazovanja. Tako je, ovaj tjedan primjerice organiziran Okrugli stol u suradnji s Hrvatskom akademijom znanosti i umjetnosti naziva Koja znanja industrija očekuje od diplomiranih studenata kemije, primijenjene kemije i kemijske tehnologije na kojoj su uz ugledne gospodarstvenike, akademike, sveučilišne nastavnike i asistente sudjelovali i sadašnji, ali i budući studenti našeg Fakulteta.

Fakultet redovito organizira različite radionice namjenjene karijernom savjetovanju studenata i podršci tijekom studija, a u sklopu nedavno završenog projekta TARGET (Uspostava visokoobrazovnih standarda kvalifikacija i zanimanja u sektoru Rudarstva, Geologije i kemijske Tehnologije), financiranog putem Europskog socijalnog fonda u sklopu programa Razvoj ljudskih potencijala 2007.-2013., unaprijedili smo uvažavajući mišljenja svih dionika obrazovnog procesa (da, i studenata) sve naše studijske programe, educirali nastavnike (i u području vrednovanja studentskih znanja, vještina i kompetencija) te proveli usavršavanje akademskih i socijalnih vještinea te vještine učinkovitog upravljanja vremenom za 170 studenata Fakulteta.

Fakultet ima Studentski zbor, izabran u za to propisanim rokovima i sukladno odgovarajućem Zakonu koji aktivno sudjeluje u radu Fakultetskog vijeća, ali i u sastavu stalnih tijela Fakultetskog vijeća koja su od interesa za studente – Odbora za nastavu, Odbora za doktorske studije i Odbora za upravjanje kvalitetom. Na Fakultetu djeluje studentski pravobranitelj, svi kontakti članova Studentskog zbora su javno dostupni putem naših mrežnih stranica, a kao dekan Fakulteta na minimalno tjednoj bazi sam u kontaktu s predstavnicima studenata izabranim u Studentski zbor. Na Fakultetu djeluje i koordinatorica za podršku studentima, izv. prof. dr. sc. Danijela Ašperger. Osobno sam raspoloživ za kontakt svakodnevno (neću reći 24 sata jer na Vaš upit odgovaram tek sada), svim studentima, roditeljima, zainteresiranoj javnosti i medijima te svima onima koji pokažu interes za informacijama iz područja djelovanja Fakulteta. Fakultet na svojoj mrežmnoj stranici ima i poveznicu kojom je moguće anonimno prijaviti bilo kakav oblik neprihvatljivog ponašanja u akademskoj zajednici. Također, Fakultet godišnje procjenjuje rad svojih nastavnika, a svi nastavnici, i u zimskom i u ljetnom semestru vrednovani su putem anonimnih studentskih anketa. Također provodimo i anketu kojom studenti vrednuju zadovoljstvo studijem u cjelini, a koju studenti anonimno popunjavaju po završetku studija.

Ovim podužim uvodom pokušao sam opisati sustav koji je na Fakultetu izgrađen i koji je vrednovan od strane za to nadležnih tijela i svih dionika visokoškolskog procesa, a koji se ne aktivira prema potrebama, već stalno ocjenjuje i nadzire cijeli sustav uključujući ovdje i sve nastavnike, kako one u znanstveno-nastavnim zvanjima, tako i one u nastavnim i suradničkim zvanjima. Nadam se da sam Vam na ovaj način opisao sustav koji postoji i koji se primjenjuje u situaciji koja je od Vašeg konkretnog interesa.

Kako je rad Fakulteta javan tako ste došli i u priliku izračunati prolaznost na ispitima iz kolegija Opća i anorganska kemija u ak. god. 2016./2017. Moram Vam napomenuti da su ovo nepotpuni podatci jer rezultatima pismenih ispita nisu obuhvaćeni studenti koji su se oslobodili pismenog ispita (ili ispita u potpunosti, ovisi o uspjehu) putem parcijalnih provjera znanja (kolokvija) koji se provode kontinuirano tijekom nastave.

Fakultet će Vam vrlo rado idući tjedan dostaviti cjelovite podatke o prolaznosti na kolegiju od Vašeg interesa u ovoj akademskoj godini, danas to, nažalost, nisam u mogućnosti zbog preopterećenosti Studentske referade upisima u 1. godinu diplomskih studija. Bez obzira na to slažem se s Vama da je prolaznost na pismenim ispitima, rezultate kojih ste u posjedu, zabrinjavajuće mala. Radi li se ovdje o nepripremljenosti studenata ili zahtjevima koje doc. dr. sc. Svjetlana Krištafor postavlja pred studente utvrdit će analiza koju kontinuirano radimo putem prethodno navedenih mehanizama.

Kolegij Opća i anorganska kemija zasigurno spada u najteže ispite našeg Fakulteta, na ovom kolegiju stječu se osnovna znanja, vještine i kompetencije nužne za nastavak studija, a bez kojih je nemoguće ne samo završiti studij, već i samostalno, odgovorno i na dobrobit svih raditi u našoj struci. Nedostatak znanja, kompetencija i vještina iz područja koje pokriva kolegij Opća i anorganska kemija može u industrijskim procesima, ali i u osnovnoškolskom, srednjoškolskom i visokoškolskom obrazovanju, javnoj upravi, i svim ostalim područjima u kojima rade naši završeni studenti imati nesagledive posljedice po zdravlje ljudi i okoliš, a nažalost, nisu rijetke ni situacije u kojima nedostatak odgovarajućih znanja iz područja koje pokriva ovaj kolegij ima i smrtne posljedice.

Naravno, ne znam koje ste struke, ali sam siguran da je svaki član naše zajednice upoznat s opasnostima koje rad s kemikalijama nosi. Zbog toga posebnu pažnju posvećujemo obrazovanju naših studenata. Putem predavanja, vježbi i seminara nastojimo im prenijeti sve potrebno (ovdje ne postoji minimum znanja) nužno za stjecanje odgovarajućih znanja, vještina i kompetencija. Dio studenata ove zahtjeve ne može savladati, to je točno. Prolaznost je samo jedan od kriterija uspješnosti visokoškolskog obrazovanja, vrlo vjerojatno spada u one najvažnije. Stoga Vas molim da primite na znanje podatak da prolaznost na našim preddiplomskim studijima na razini 150% vremena potrebnog za završetak studija (to je uobičajeni pokazatelj koji se koristi za vrednovanje prolaznosti – za trogodišnji preddiplomski studij uzima se četiri i pol godine kao vrijeme u kojem se računa prolaznost) iznosi 60% i daleko je iznad prosjeka Sveučilišta u Zagrebu (o čemu također postoje podatci koji se mogu dobiti na Rektoratu Sveučilišta u Zagrebu). Prolaznost na našim diplomskim studijima je vrlo blizu 100%, a između ostalog je posljedica dobrih temelja stečenih na preddiplomskom studiju, uključujući ovdje znanja, vještine i kompetencije koje studenti stječu na kolegiju Opća i anorganska kemija.

Molim primite na znanje i informaciju da se preko 70 % naših studenata zaposli 6 mjeseci nakon završetka studija, a preko 15% dobije posao i prije obrane diplomskog rada. Pri tome, prema podatcima Državnog zavoda za statistiku, naši završeni studenti rade u sektorima koji spadaju među deset najbolje plaćenih sektora u Republici Hrvatskoj, konkretno radi se o sektorima koji su po iznosu prosječne plaće svrstani na 1, 4 i 10 mjesto.

Prije nego dođem do zaključka i dam odgovore na neka od Vaših pitanja koja eventualno nisam prethodno obuhvatio, želim Vas informirati da u ak. god. 2016./2017. od početka nastave, u listopadu 2016. pa do kraja ispitnih rokova u rujnu 2017., nisam zaprimio bilo pisane, bilo usmene primjedbe studenata (ni anonimne) na rad doc. dr. sc. Svjetlane Krištafor. Primjedbe nisu došle ni putem izabranih predstavnika studenata u Studentskom zboru. Studentske ankete kojima je vrednovana doc. dr. sc. Svjetlana Krištafor bile su pozitivne (i više od toga), a osim brojčanih pokazatelja uspješnosti njenog rada nisam primjetio ni jednu primjedbu u opisnom djelu studentskih anketa, a koja bi zahtijevala očitovanje doc. dr. sc. Svjetlane Krištafor ili bilo kakvu akciju s moje strane usmjerene prema njoj kao predmetnom nastavniku.

Ovim putem Vas želim izvijestiti da kao dekan Fakulteta ozbiljno pristupam ovoj problematici te će za to nadležna tijela Fakulteta u predstojećem razdoblju provesti odgovarajuće analize, razgovarati s doc. dr. sc. Svjetlanom Krištafor, ali i sa studentima. Moja vrata će pri tome, kao i do sada, biti otvorena za sve zainteresirane, uključivši ovdje i studente i medije. O zaključcima provedene analize, preporukama, odlukama i svemu provedenom izvijestit ćemo studente, javnost i rektora Sveučilišta u Zagrebu.

Na kraju, molim Vas da primite na znanje da moj mandat kao dekana Fakulteta završava s današnjim danom (odnosno 30. rujna 2017.). Od 1. listopada 2017. dužnost Fakulteta preuzima prof. dr. sc. Tomislav Bolanča koji će, siguran sam, nastaviti provoditi sve aktivnosti povezane s ovom temom. Ja ću se po potrebi, uz njegovu dozvolu i prema njegovim uputama uključiti u sve daljnje razgovore sa zainteresiranom javnošću.

Vama još jednom zahvaljujem na mogućnosti za izražavanjem osobnog viđenja teme za koju ste zainteresirani te Vam stojim na raspolaganju za dodatna pojašnjenja i informacije.

Komentari