Nova odluka o e-propusnicama! Smijemo na more i u klet, ali ne u susjedne županije?

Foto: Tonci Plazibat / CROPIX

Čini se da će oni koji imaju vikendice na moru, u Zagorju, ili bilo gdje u RH, napokon doći na svoje! Iako još nemamo pravo slobodnog kretanja unutar vlastite države, izgleda da je putovanje u vikendicu od vitalnog obiteljskog razloga i očito nije neka ugroza za širenje epidemije.

Nacionalni stožer civilne zaštite objavio je uputu lokalnim stožerima u kojoj je naveo što se još smatra opravdanim razlogom za izdavanje e-propusnice.

Iz Stožera su naveli da su zaprimili mnogobrojne upite građana koji imaju u vlasništvu nekretnine koje se nalaze izvan mjesta njihovog prebivališta ili stalnog boravka te imaju potrebu obilaska ili odlaska na te nekretnine.

Zbog toga su izdali uputu da se odlazak na nekretninu u vlasništvu smatra vitalnim obiteljskim razlogom za izdavanje e-propusnice te da se propusnice mogu izdavati i vlasniku i osobama koje s njim žive u kućanstvu.

“S obzirom na epidemiološku situaciju daje se uputa nadležnim stožerima (stožerima prema mjestu prebivališta i stožerima mjesta odredišta kad su pitanju otoci) da se odlazak na nekretninu u vlasništvu smatra vitalnim obiteljskim razlogom u smislu točke II. podtočke e) Odluke o zabrani napuštanja mjesta prebivališta i stalnog boravka u Republici Hrvatskoj (Narodne novine broj: 35/20, 39/20, 44/20 i 48/20) te da je to opravdan razlog za izdavanje e-Propusnice.

E-Propusnica se može izdati vlasniku nekretnine i osobama koje s njim žive u zajedničkom kućanstvu”, stoji u odluci Stožera.

Komentari