MZO: 95 posto učitelja zadovoljno je izvedbom nastave, no najviše ih brine ocjenjivanje

Ministarstvo znanosti i obrazovanja (MZO) provelo je online anketu među učiteljima i nastavnicima o nastavi na daljinu.

Istraživanje je obuhvatilo prva tri tjedna nastave na daljinu, od 27. ožujka do 2. travnja, a u njemu je sudjelovalo 4139 učitelja i nastavnika.

Prema anketi, 95 posto ispitanika u potpunosti je (34,2 posto) ili je uglavnom zadovoljno (61,5 posto) time kako izvode nastavu na daljinu.

Gotovo 90 posto ispitanika misli da se i njihovi učenici dobro (18,6 posto) ili uglavnom dobro (71,1 posto) snalaze u nastavi na daljinu, navodi MZO i dodaje kako je 93 posto ispitanika zadovoljno (44,6 posto) ili uglavnom zadovoljno (48,3 posto) opremom kojom raspolažu u izvođenju nastave na daljinu.

S tvrdnjom da je potpora koju im daju CARNet i MZO dobra, u potpunosti se ili uglavnom slaže 87 posto ispitanika. Oko 13 posto je onih koji su nezadovoljni tom potporom, a najčešće su istaknuli tehničke teškoće kao problem u prvome tjednu nastave na daljinu, dodaje MZO.

Na pitanje je li dobro da postoje videolekcije na raznim TV-kanalima na nacionalnoj razini, čak 90 posto ispitanika smatra da je to dobra praksa, od čega se 49,1 posto u potpunosti slaže, a 40,8 posto uglavnom se slaže.

MZO napominje da su sudionici u anketi mogli izabrati tri potpore koje očekuju u travnju 2020. Najviše sudionika koji su odgovorili na to pitanje, njih 95 posto, tražilo je Upute/edukaciju o metodama vrednovanja u nastavi na daljinu tako da je, smatra MZO, opravdan prioritet priprema i objava uputa 3. travnja.

Gosti U mreži Prvog dotaknuli su se vrednovanja djece, a da će ocjenjivanja biti, kazao je savjetnik ministrice obrazovanja, Marko Košiček.

“Bit će ocjenjivanja. Svaki učenik dobit će bar dvije ocjene, ali neće biti klasičnim načinom – pismenim ili usmenim putem. Jedna od ocjena bit će ocjena iz zalaganja, aktivnosti, a druga iz jednog malo složenije projekta zadatka gdje nije cilj provjeriti poznaje li određenu definiciju, činjenično znanje, već sve što je radio u dužem nekom periodu integrirati u jedan projekt”, kazao je.

Glavna tajnica Sindikata hrvatskih učitelja Ana Tuškan o tim uputama ima nešto drugačije mišljenje.

Tako je kazala kako se njoj upute o vrednovanju učenika čine kao da lebde u nekom ružičastom balonom, imune na koronu, potres, situaciju da oba roditelja rade, da neka djeca rade u disfunkcionalnim obiteljima… Smatra da je bitno da se naprave online konzultacije koje će uključivati sve predviđene načine vrednovanja i da se svi i roditelji, učenici i struka, mogu očitovati što misle o tome.

Važno je istaknuti i kako je istraživanje MZO pokazalo kako svaki treći nastavnik traži i više uputa i edukacija o radu s učenicima s teškoćama, dodaje MZO.

“Iako u svakoj školi postoje stručni suradnici koji mogu pomoći u prilagodbi rada učenicima s teškoćama, potrebna je i dodatna edukacija o toj temi, kao i temi metoda rada u nastavi na daljinu”, napominje ministarstvo i ističe suradnju s Edukacijsko-rehabilitacijskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu vezano uz ovu temu.

MZO ocjenjuje da su im povratne informacije iznimno važne prilikom planiranja i izvođenja nastave na daljinu pa je i anketa poslužila kao dobra povratna informacija učitelja i nastavnika vezano uz procese koje vodi MZO.

Komentari