TEŠKE PROZIVKE: ‘Rekli smo NE građevinskoj mafiji koja želi počiniti dodatni urbanocid’

Facebook

Pero Kovačević, bivši saborski zastupnik, brigadir Hrvatske vojske i kandidat na listi Hrvatskih suverenista za europske izbore, putem Facebooka često se oglašava kada je u pitanju nacionalna politika, ali ništa manje nije angažiran ni kada je u pitanju lokalna. Iako njegov mandat miruje te ga u Vijeću mjesnog odbora Vrbik  službeno zamjenjuje Blanka Matek, i sam je vrlo aktivan.

Danas je tako u Facebook grupi “Srcem za Trnje” oštro prozvao gradsku vlast te je poručio sugrađanima da neće dopustiti “građevinskoj mafiji da počine novi urbanocid”, ali ih je pozvao i da zajedno djeluju protiv njih. Ako je suditi prema onom što je u nastavku napisao, pod pojmom “građevinska mafija” misli na gradsku vlast koja je, kaže, u sprezi sa sumnjivim investitorima.

Njegovo obraćanje prenosimo u cjelosti bez intervencija u tekst:

“‘Građevinska mafija’ opet pušta pipke na Vrbik!

Poštovane sugrađanke i sugrađani dobro nam poznati sumnjivi investitori u sprezi sa gradskim uredom imaju namjeru napraviti dodatni urbanocid na Vrbiku,smanjiti Kalimero i niz drugih aktivnosti u izmjenama i dopunama UPU-a Vrbik-središnji prostor, naravno da smo im rekli NE- u što se možete uvjeriti kad pročitate zaključke Vijeća mjesnog odbora Vrbik.

Moramo zajedno djelovati,evo zaključaka

ZAKLJUČAK

o primjedbama i prijedlozima na Program za izradu izmjena i dopuna urbanističkog plana uređenja Vrbik-središnji prostor

1. Vijeće Mjesnog odbora nije suglasno i protivi se donošenju Program za izradu izmjena i dopuna urbanističkog plana uređenja Vrbik-središnji prostor u predloženom obliku.

2. Predloženi Program za izradu izmjena i dopuna urbanističkog plana uređenja Vrbik-središnji prostor je eklatantan primjer nastavka urbanocida, prometocida, ekocida, bukocida i preizgrađenosti Vrbika-središnji prostor, pogodovanjem privatnom interesu „sumnjivih“investitora, protivno općem interesu građana Vrbika.

3. Vijeće Mjesnog odbora i zbor građana Vrbika je već nekoliko puta predlagalo izmjene i dopune urbanističkog plana uređenja Vrbik-središnji prostor(2009.,2013. i 2017.)te predlaže i traži da Gradski ured za strategijsko planiranje pristupi sljedećim izmjenama i dopunama urbanističkog plana uređenja Vrbik-središnji prostor i to:

a) da izbriše nezakoniti ispravak UPU Vrbik-središnji prostor kao nezakoniti ispravak kojim je nezakonito dopunjavan UPU Vrbik-središnji dio protivno zakonu i u cilju pogodovanja „sumnjivom“ privatnom investitoru;

b) da se na cijelu Ulicu grada Vukovara, od križanja sa Savskom ulicom, zapadno do dvorane Vatroslava Lisinskog, primjeni urbano pravilo 1.7., da se od građevina do urbane cjeline proglasi KULTURNIM DOBROM, kako bi se zaštitio jedinstveni urbanistički koncept iz razdoblja moderne (Rašica, Fabris, Galić) iz 50.-60. tih godina prošlog stoljeća. Zaštita samo pojedinih zgrada otvara prostor „zoni visoke gradnje“ i uništavanju jedinstvene povijesne cjeline i građevina koje nisu navedene kao zaštićene. (do 2013. bilo u GUP-u grada Zagreba).

c) brisati obvezu, odnosno mogućnost izgradnje prometnice uz Slavonsku aveniju, zapadno od Vrbika XIII, zbog promijenjenih uvjeta (proširenje Slavonske avenije promijenilo je granicu naselja te su postavljeni bukobrani zbog prevelike blizine stambenih objekata). Nema mjesta podilaženju privatnim investitorima koji svaku zelenu površinu na Vrbiku žele betonizirati i pretvoriti u stambene zgrade;

d) uvrstiti na Vrbiku- središnji dio zabranu i visoke i niske nove izgradnje bilo kakvih građevina zbog prezagušenosti prostora; dozvoljavaju se samo popravci i adaptacije postojećih građevina.

e) prostor multifunkcionalnog igrališta i parka „Kalimero“ na Kninskom trgu transformirati iz Z4 u Z1 i uvrstiti ga u GUP grada Zagreba.

f) brisati bilo kakvu mogućnost izgradnje podzemne garaže IS 3-2 (420 mjesta) i dvorane za stolni tenis na prostoru „Kalimera“, jer građani takav zahvat sigurno neće dozvoliti, a i osoba koja je inzistirala na privatnoj dvorani za stolni tenis je u međuvremenu preminula. Planirana izgradnja podzemne garaže i parkirališta iza Poljičke ulice, potpuno će riješiti problem parkiranja u kvartu, te nema apsolutno nikakve potrebe, osim privatnog interesa, da se jedina površina na Kninskom trgu koja omogućava siguran boravak u zelenom prostoru građanima Vrbika, pretvara u betonaru, uz smanjivanje zelene površine, koja već dvadeset godina izaziva zazubice za lakom zaradom privatnih poduzetnika. Pri tome kao da struka i kvaliteta života građana Vrbika uopće nije bitna, dapače, nastavlja se istim, nezaustavljivim tempom.

g) ne dozvoliti apsolutno bilo kakvo smanjenje prostora „Kalimera,“ jer je to jedina zelena površina na Vrbiku- središnji dio, nauštrb privatnih investitora i njihovih interesa za daljnjom gradnjom, što je regulirano i nacrtom GUP-a grada Zagreba.Iako u prostoru Vrbika nema ni svjetla ni zraka, uz danonoćnu buku, a većina stanovnika je cijelo vrijeme u „ogledalu“, zbog natrpanosti zgrada i nepoštivanju pravila udaljenosti od međa, još uvijek se nastoji graditi i oduzimati građanima bilo kakva zelena površina.

h) Vijeće traži zabranu gradnje privatne zgrade na prostoru između ulica Vrbik, Vrbik I i ulice Vrbik II, kbr.14. Prostor uz „Kalimero“, nakon što se riješe vlasnički odnosi, pretvoriti u Z1 i pretvoriti u sastavni dio parka i igrališta „Kalimero“. Omogućiti stanarima Vrbik II, kbr.14 da dovrše zabat svoje zgrade, a ne time pravdati izgradnju nove zgrade, preostali zeleni prostor pretvoriti u zelenu oazu, kao dio „Kalimera“, sa sjenicom, vrtom i roštiljem za građane. Napominjemo da na prostor igrališta „Kalimero“ dolaze i djeca i roditelji ne samo s Vrbika, nego iz Cvjetnice, Cvjetnog naselja, Miramara i Martinovke, što se može vidjeti svaki dan na „Kalimeru“ i što pokazuje potrebu ljudi za zelenilom i dodirom sa zemljom i međusobnim druženjem. Taj socijalni dio kao da uopće više na Vrbiku ne postoji od silne želje za daljnjom gradnjom novih bučnih spavaonica, a to zasigurno nije želja stanovnika Vrbika, od kojih Vijeće svakodnevno prima usmene i pismene primjedbe.

i) zabrana izgradnje pristupne ceste od Ulice Lavoslava Ružičke, iza zgrade u Ulici Gaje Alage br. 8, do sadašnjih garaža i parkirnih mjesta privatnih vlasnika iza Poljičke ulice. Prilaz do te lokacije je i sada moguć i koristi se iz Ulice grada Vukovara i Ulice Paole i Vjećeslava Miškine.

j) Vijeće Mjesnog odbor Vrbik i zbor građana Vrbika traži da se odmah pristupi rješavanju otkupa i hitnoj izgradnji prometnice Lučićeva- spoj sa Slavonskom avenijom, koji bi donekle riješio prometni kolaps na Vrbiku; neizvršavanje te dopune infrastrukture, unatoč silnim obećanjima Grada i samog gradonačelnika na zboru građana, dovelo je do stanja u kojem se sada nalazi Vrbik- središnji dio.

k ) Vijeće zabranjuje izgradnju benzinske postaje na području Vrbika- središnji prostor uz Slavonsku aveniju i Gagarinov put, zbog guste naseljenosti, prometa i zagađenosti zraka.

l) Vijeće traži da se nakon pravednog dogovora sa vlasnicima i korisnicima privatnih garaža i parkirališta iza Poljičke ulice, te izgradnje planirane podzemne garaže, kao i produžetka Lučićeve i spoja sa Slavonskom avenijom prostor Vrbika- središnji dio proglasi izgrađenim, te se dozvoljavaju samo manji zahvati u prostoru koji će ih dodatno oplemeniti.

2. Građani Vrbika i Mjesni odbor Vrbik ponovo upozoravaju na prekratke rokove i neodgovarajuće vrijeme (godišnji odmori, praznici), za kvalitetnu i sveobuhvatnu javnu raspravu o , te traže da minimalan rok za javnu raspravu bude 30 dana, te da se rasprava ne određuje u lipnju, srpnju, kolovozu i rujnu, zbog svima očitih razloga. Vijeće Mjesnog odbora Vrbik će početkom listopada ponovo sazvati Mjesni zbor građana, na kojem ćemo sa stanovnicima Vrbika-središnji dio razgovarati o svim problemima stanovnika zbog preizgrađenosti, ponovo potpisati peticiju o zabrani novih visokih i niskih stambenih gradnji, te poduzeti daljnje mjere spašavanja kvarta.

3. Ovaj zaključak se upućuje Gradskoj četvrti Trnje, Gradskom uredu za strategijsko planiranje, Republike Austrije 18 i Gradskom uredu za mjesnu samoupravu, Vukovarska 56a, na daljnje postupanje.”

Komentari