Pošaljite svoje najbolje fotografije Jaruna: Osvojite nagrade i mjesto na izložbi

Galerija Modulor / Centar za kulturu Trešnjevka objavila je natječaj za fotografsko stvaralaštvo pod nazivom Trešnjevački fotomaraton 2019. / Jarun. Natječaj je namijenjen svim fotografima, a prijave traju još ovaj tjedan.

Tematske cjeline i smjernice za snimanje obuhvaćaju sve što je vezano za područje gradske četvrti Jarun, uključujući objekte, jezero, rijeku Savu, sportove, ljude, prirodu, događanja, skupine ljudi, itd.

Sam proces fotografiranja traje nekoliko mjeseci – od 1.7.2019. do 30.9.2019. te će biti odabrano 30-tak autora, sa jednom ili sa serijom fotografija.

Rezultati će biti objavljeni početkom studenog 2019., a izložba  odabranih fotografija će biti postavljena u Galeriji Modulor (CeKaTe-a) u prosincu 2019. godine.

Ocjenjivački sud sačinjavaju fotograf Luka Mjeda, voditeljica Galerije Modulor Saša Martinović Kunović te jedan od pobjednika prethodnog foto-natječaja u organizaciji CeKaTe-a. Najbolji radovi po izboru Ocjenjivačkog suda te po izboru publike bit će nagrađeni foto-monografijama ili drugim prigodnim nagradama.

Digitalne fotografske zapise, od 1 do 5 komada, treba do kraja rujna dostaviti na CD-u u CeKaTe, zajedno s kratkim životopisom autora i pripadajućim podacima te kontakt telefonom i e-mail adresom. Digitalni fotografski zapisi trebaju biti u dobroj rezoluciji za izradu fotografija na izložbi i za katalog, ostalih ograničenja nema. Dozvoljeno je obrađivanje fotografija i razne tehnike.

Digitalni fotografski zapisi trebaju biti označeni imenom autora te nazivom slike. CeKaTe se obvezuje izraditi fotografije za izložbu, pod uvjetom da su poslane u dobroj rezoluciji. Izložbu će pratiti katalog u kojem će biti zastupljeni svi autori sa jednom fotografijom.

Adresa za dostavu:

Galerija Modulor
Centar za kulturu Trešnjevka (CeKaTe)
Park Stara Trešnjevka 1, 10000 Zagreb
s naznakom: za Trešnjevački fotomaraton 2019.

Komentari