GRAĐANI SE DIGNULI NA NOGE, SVE GLASNIJE UPOZORAVAJU: Ovo je problem kojeg Kajzerica mora hitno riješiti!

Ovaj zagrebački kvart nema nijedan javni park.

Kajzerica je kvart koji doslovno nema nijedan javni park, a inicijativa koju je zajednički pokrenulo nekoliko organizacija civilnog društva, traži da se jedina preostala zelena površina u kvartu pretvori u javni park. Inicijativu su pokrenule ove organizacije: Udruga Zakaj? Za Kajzericu!, Parkticipacija, 1POSTOZAGRAD, Hrvatsko društvo krajobraznih arhitekata, Projekt Ars Publicae.

Inicijativa ima ogromnu podršku javnih osoba te strukovnih i drugih udruženja što možete vidjeti OVDJE.

12343284_459292117591190_1968544639_o

“Ove godine na livadi u Bencekovićevoj održana su dva prosvjeda. Onaj u svibnju kada je na livadi organizirano i besplatno gledanje zvijezda kroz teleskope u susradnji s Astronomskim društvom Beskraj, okupio je više od 300 građana. Dakle, radi se o najvećem prosvjedu i inicijativi za javni prostor u gradu ove godine.”, pojasnio nam je Saša Šimpraga, voditelj platforme 1POSTOZAGRAD.

Saša ističe kako se trenutno radi o najvažnijoj inicijativu za javni prostor u Zagrebu. Kaže i kako su svim uredima opetovano upućeni zahtjevi za park na ciljanoj lokaciji. Pokrenuta je i inicijativa za izmjenu GUP-a u korist javnog parka.

12359287_459291787591223_1981486844_o

“Inicijativa za park na Kajzerici nije samo incijativa za javni park tamo gdje takav sadržaj nedostaje, već i zahtjev za odgovornim upravljanjem gradom. Konačno, park na predloženoj lokaciji jest i pauza od (pre)izgrađenog: ona nužna praznina koja uopće znači – grad.”

Žele da se livada prenamjeni u park na dobrobit svih stanovnika

Kao što je već spomenuto, Kajzerica je kvart bez javnog parka, a livada u Bencekovićevoj jedina je moguća lokacija gdje bi se javni park mogao urediti.

12334577_459291634257905_2005192338_o

Predmetna je livada dijelom u gradskom, republičkom i privatnom vlasništvu, a u GUP-u je upisana kao društvena namjena. Na toj je lokaciji nekad planirana izgradnja škole, koja je, međutim, izgrađena na drugoj lokaciji pa je ovaj prostor sada idealan za javni park koji Kajzerici nedostaje.

“Livada je i idealno locirana u središnjem dijelu najgušće naseljenog dijela. Tražimo da čitav prostor sadašnje livade bude pretvoren u javni park, odnosno da se tamo ništa ne gradi.”, poručili su inicijatori.

Traže od nadležnih tijela javne uprave da pokrenu postupak prenamjene predmetne livade iz društvene namjene u javni park , te da se pokrenu postupci zamjene ili otkupa zemljišta koja još nisu u javnom vlasništu, a s ciljem objedinjavanja parcele kao prostora za javni park.

Želje za budućnost su urbani voćnjak, park za djecu, javna ravjetu…

Za budući javni park traže da bude uređen temeljem javnog krajobraznog natječaja, te da, uz uobičajenu komunalnu opremu, sadrži i elemente trga koji kvartu također nedostaje, urbani voćnjak, street workout park, veliko dječje igralište, manju vodenu površinu, pumpu s besplatnom pitkom vodom te javnu rasvjetu prilagođenju smanjenju svjetlosnog onečišćenja.

“Javni park na Kajzerici – kvartu koji doslovno NEMA javni park – je javni interes, a tijela javne gradske uprave taj su interes dužna osigurati. Prostor livade u Bencekovićevoj, koja je dobrim dijelom već u javnom vlasništvu, potrebno je aktivirati u funkciji javnog parka, “, poručili su i nadodali kako bi bilo odlično postupiti sukladno potrebama i željama lokalne zajednice.

Vezano uz ovu inicijativu obratili smo se nadležnim gradskim uredima od kojih nismo dobili povratnu informaciju do zaključenja teksta.

Komentari