MINISTARSTVO ODGOVARA NA KRITIKE: ‘Podržavamo sve koji žele unaprijediti sustav, ali odbijamo miješanje u stručni rad bez kompetencija’

Foto: Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku oglasilo se o kritikama upućenim radnicima u sustavu socijalne skrbi. Njihovo priopćenje prenosimo u cijelosti:

“Građanska inicijativa “spasi me” kroz inicijativu za unapređenje zaštite žrtava od nasilja u obitelji, je nažalost potakla i javno objavljivanje i komentare na društvenim mrežama o radu stručnjaka u centrima za socijalnu skrb koji se bave prevencijom i tretmanom obiteljskog nasilja, a koji dovode u pitanje funkcioniranje sustava socijalne skrbi i zaštitu najosjetljivijih skupina korisnika.

Sustav socijalne skrbi ima osobiti položaj u društvu, kako zbog specifičnosti potreba korisnika o kojima skrbi, tako i zbog karaktera poslova kojima se bavi. Iako sprečavanje nasilja zahtjeva kritičan i aktivan odnos i djelovanje svih u zajednici, od građana do nadležnih tijela, oči javnosti najčešće su usmjerene na centre za socijalnu skrb i socijalne radnike kao temeljnu profesiju u sustavu socijalne skrbi.

Centri za socijalnu skrb izloženi su svakodnevnim, često ishitrenim pritiscima javnosti i medijskim natpisima u kojima se prozivaju za nehumanost,  nepostupanje, nedovoljnu senzibiliziranost za potrebe žrtve, neprepoznavanje rizika i sl., a na što zbog čuvanja profesionalne tajne nisu u mogućnosti odgovoriti i iznijeti sve činjenice temeljem kojih su napravili procjene i stručna mišljenja.

U javnosti ostavljaju dojam da nisu postupili na najbolji mogući način, čime se stvara ozračje nepovjerenja koje u znatnoj mjeri otežava, umjesto da unapređuje zaštitu žrtava, a osobito najosjetljivijih skupina; djece, osoba sa invaliditetom i starijih osoba. Radi punog razumijevanja problematike obiteljskog nasilja, a osobito narušenih bračnih/partnerskih odnosa u situacijama razdvojenog i konfliktnog roditeljstva, a zbog čega se djelatnici centara za socijalnu skrb najčešće prozivaju,  ističemo da su nadležnost, odgovornost i djelovanje socijalne službe regulirani zakonskim propisima i standardima stručnog rada.

Stručne procjene i prijedlozi temelje se na primjeni  instrumentarija utemeljenog na suvremenim znanstvenim spoznajama,  u kojem se procjenjuju rizici, potrebe i resursi, a temeljem kojih se određuje plan intervencija i poduzimanje adekvatnih mjera zašite. Sve odluke u području zaštite od nasilja u obitelji i zaštite djece donosi stručni tim centra za socijalnu skrb u suradnji sa svih drugim relevantnim stručnjacima, za svaku pojedinu situaciju.

Jednostrano, neutemeljeno i neobjektivno mišljenje jedne od strana u sukobu često dovodi do iskrivljene slike u javnosti, a djelatnici centara za socijalnu skrb, ma kako stručni bili, izloženi su kritikama i optužbama jedne ili obje sukobljene strane, osobito u području zaštite djece.

U izrazito konfliktnim odnosima roditelji nisu u mogućnosti, niti žele čuti stručnu procjenu i mišljenje, niti preuzeti odgovornost, te se međusobno  optužuju za nasilno ponašanje, čime otežavaju ili onemogućavaju poduzimanje intervencija sa ciljem zaštite djece. Kako djelatnici centra u svom postupanju moraju prije svega voditi računa o najboljem interesu djeteta ili djece u situacijama razdvojenog i/ili konfliktnog roditeljstva, često su predloženi planovi intervencija i poduzete mjere suprotne željama jednog, a ponekad i oba roditelja.

Djelovanje nestručnjaka i aktivizam na društvenim mrežama koje je direktno usmjeren na rješavanje i preispitivanje konkretnih slučajeva u praksi, ukazuje na suštinsko nepoznavanje problema i nikako nije djelotvoran niti konstruktivan način unapređenja zaštite žrtava nasilja u obitelji.

Jedino integriranim pristupom, međusobnim uvažavanjem, koordiniranim i žurnim djelovanjem svih resora, uz dovoljan broj multidisciplinarnih stručnjaka, senzibilizaciju, povjerenje građana možemo utjecati na pozitivne promjene u području prevencije i zaustavljanja nasilja u obitelji.

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku podržava svaku građansku inicijativu za unapređenje rada sustava socijalne skrbi u zaštiti žrtava obiteljskog nasilja kroz zajednički dijalog, no ne prihvaćamo intervencije, preispitivanja, pokušaja procjene, definiranja standarda i miješanja u stručni rad socijalnih radnika i drugih stručnjaka u sustavu socijalne skrbi od strane osoba bez stručnih kompetencija.

Unatoč brojnim ograničenjima vezanim za potrebne resurse, uvredama, prijetnjama i pritiscima kojima su sada još pojačano izloženi stručni radnici u centrima za socijalnu skrb predano i odgovorno u skladu sa standardima struke obavljaju sve poslove.

Pozivamo kolege u sustavu da budu aktivni parteri ministarstva u zaštiti digniteta stručnjaka i djelatnosti socijalne skrbi kroz zajednički dijalog i preuzimanje profesionalne odgovornosti za svoje postupanje pri čemu imaju punu podršku resornog ministarstva koje će poduzeti sve potrebne mjere u zaštiti djelatnosti i promjenama koje će prije svega biti usmjerene na učinkoviti sustav socijalne skrbi usmjeren na potrebe korisnika”.

Komentari