Izračun: Evo koliko bismo trebali plaćati odvoz otpada po novim cijenama

Foto: Ranko Suvar / CROPIX

Kako je najavljeno iz Grada, od veljače iduće godine svi građani u Zagrebu, nevezano za veličinu stana ili broj ukućana, odvoz smeća plaćat će minimalno 68 kuna.

Drugim riječima, istu cijenu fiksnog dijela plaćat će stan od 30 kvadrata kao i onaj od 100 kvadrata. No, u cijenu će biti uključen i varijabilni dio koji će ovisiti o količini proizvedenog otpada, odnosno množit će se broj odvoza otpada s veličinom spremnika. Taj iznos će se zbrajati s iznosom kazne za nepropisno odlaganje otpada, koja će biti od 250 do 800 kuna ili će se umanjiti za stimulativni dio, odnosno,popust za građane koji sami odlažu otpad na reciklažno dvorište.

Prema pisanju Jutarnjeg lista, varijabilni dio cijene prosječno bi trebao iznositi oko 40 kuna, što znači da će uz fiksni dio prosječna minimalna cijena odvoza biti 110 kuna. Što to otprilike znači za građane Zagreba, donosimo u kratkom vodiču kroz nove cijene odvoza otpada.

Ako naknada za odvoz ostane 9 lipa i ako, primjerice, imate spremnik od 80 litara koji i dalje praznite 8 puta u mjesecu (dva puta tjedno) onda će varijabilni dio iznositi 57,60 kuna. Ako se zbroji i fiksni dio, onda će ukupna mjesečna cijena iznositi 126,17 kuna. No, ako smanjite broj pražnjenja, onda će i ukupna cijena biti manja.

Stanari u zgradi morat će se dogovoriti o svom udjelu u spremniku za miješani komunalni otpad. Drugim riječima, ako zgrada ima 5 stanova i jedan kontejner, svako kućanstvo morat će se dogovoriti koliki je njihov udio u tom kontejneru. Ako se stanari neće moći međusobno dogovoriti, onda će to umjesto njih učiniti Čistoća ili Grad.

Što se tiče spremnika za otpad ispred zgrada gdje postoji problem da netko drugi ubacuje smeće u tuđe spremnike, Jozić je istaknula kako to ne kontrolira davatelj usluge, već sam korisnik. Dakle, građani se moraju sami snaći. Postoji opcija da stanari sufinanciraju pametne spremnike ili pak da zaključaju svoje kontejnere.

Primjerice, stan od 36,4 kvadrata koji je do sada odvoz otpada plaćao 30 kuna, po novom bi plaćao 154 kune, pod uvjetom da ima 12 odvoza mjesečno i spremnik od 80 litara. Stan od 49 kvadrata koji je do sada plaća 46 kuna, po novom bi, uz 8 odvoza mjesečno i spremnik od 80 litara, plaćao 126 kuna. Dok će kuća od 100 kvadrata koja je odvoz plaćala 67 kuna, po novome plaćala 154 kuna, uz uvjet da ima 8 odvoza mjesečno i spremnik od 120 litara.

Komentari