Ministar financija Zdravko Marić gostujući u Temi dana na HTV-u najavio je smanjenje poreza na dodanu vrijednost. Rekao je kako je porezna reforma za ovu godinu već definirana te da će sada razmišljati kako dalje rasteretiti građane i poduzetnike, a jedna od tih mjera mogla bi biti i smanjenje PDV-a koji sada u Hrvatskoj iznosi 25 posto.

“Nastavit ćemo ne samo razmišljati, analizirati već i pripremati teren, jer mislimo da nam situacija u proračunu i sjajni rezultati 2016 i 2017. daju za pravo i obvezu da u tom smjeru nastavimo.

Evidentno je da svako porezno, administrativno rasterećenje građana i poduzetnika ima pozitivne efekte i implikacije i na gospodarsku aktivnost i na sam proračun. U prvom koraku smo se fokusirali ne neizravne poreze – porez na dobit i porez na dohodak – i u tom smjeru ćemo sigurno nastaviti. Ozbiljno razmišljamo i o neizravnim porezima, u prvom redu o porezu na dodanu vrijednost”, komentirao je Marić najavljujući time kako bi PDV u 2919. mogao biti niži.

Napomenimo kako se Hrvatska nalazi u europskom vrhu što se tiče poreza na dodatnu vrijednost. Također,  porezni izvještaj Europske komisije iz srpnja 2017. godine pokazuje da Hrvatska kao druga najsiromašnija članica EU zauzima dvanaesto od 28 mjesta po udjelu poreznog opterećenja u svom BDP-u. Umjesto da s godinama pada, porezna je presija u razdoblju od 2005. do 2015. godine u Hrvatskoj rasla za 1,4 posto BDP-a.

 

 

Komentari