UDRUGA FRANAK ZAOŠTRILA RETORIKU: Prijetnje bankama frcaju na sve strane!

Facebook

Udruga Franak traži od HNB-a garancije da će sve banke, a posebice Hypo Alpe Adria Bank, poštivati „Zakon o konverziji“.

Udruga Franak prijavila je HNB-u i Ministarstvu financija sve nezakonitosti svih banaka u postupku konverzije CHF kredita. Neke banke u tim nezakonitostima prednjače, a izdvojili su Hypo Alpe Adria Banku (HAAB), koja niti nakon zahtjeva HNB-a da izbaci iz nacrta aneksa odredbe o namirenju manjka bez sporazuma s potrošačem te odredbe o mogućnosti jednostranog poništenja ugovora ako Ustavni sud „Zakon o konverziji“ proglasi neustavnim, ne pokazuje znakove da će nezakonite odredbe izbaciti iz aneksa. Sve druge banke prihvatile su zahtjeve HNB-a, bilo da su već poslale nove anekse, bilo da su priopćenjima najavile zakonito postupanje.

Udruga Franak traži od HNB-a sljedeće:

1. Da neodgodivo naloži HAAB-u izbacivanje iz aneksa spornih dijelova aneksa.

2. Da HNB u skladu sa svojim ovlastima zaprijeti HAAB-u oduzimanjem odobrenja za rad ukoliko HAAB ne postupi po nalogu HNB-a.

3.Da HNB naloži svim bankama objavljivanje svih karakterističnih obavijesti kojima su one obavještavale euro dužnike o promjenama kamata u pojedinim vrstama kredita.

Obavijesti iz točke 3. ne moraju sadržavati osobne podatke o dužnicima, ali se iz obavijesti mora vidjeti o kakvoj vrsti kredita i klijenta se radi, kojeg datuma je bila određena početna kamata i na koje datume se nominalna kamata mijenjala na koji postotak, tvrde iz Udruge. Riječ je o vrlo jednostavnom zahtjevu na koji je vrlo jednostavno moguće i odgovoriti. Povijesna kretanja kamata i metodologije za određivanje kamata koje su banke objavile, ne govore o tome kako su se u konkretnim kreditima kamate realno mijenjale.

“Tražimo da se svim bankama zaprijeti određenim sankcijama u skladu s ovlastima HNB-a, ukoliko ne poslušaju zahtjeve HNB-a. Ukoliko HNB nije spreman na takav pristup, poduzet ćemo potrebne legalne aktivnosti i protiv HNB-a”, poručuju iz Udruge i napominju kako su spremni blokirati rad banaka na dulji period, ako se sve zakonske odredbe ne budu poštovale.

Zahtijevaju od HNB promptno i javno objavljivanje odgovora o prihvaćanju njihovih zahtijeva i napominju kako se Udruga neće ugasiti dok ne nestane bezakonje koje ju je stvorilo.

Komentari