STANJE U ŽELJEZNIČKOM PROMETU: Vlakovi većinom redoviti

www.pexels.com

Stanje u željezničkom putničkom prometu 24. studenoga 2016. 
Danas, 24. studenoga, željeznički promet teče uglavnom redovito.
Zbog radova i zamjenskog prijevoza autobusima moguća su kašnjenja na dionicama:

– između kolodvora Ozlja i Kamanja na pruzi Karlovac – Kamanje – državna granica
– između kolodvora Lupoglava i Boruta na pruzi državna granica – Buzet – Pula.

Komentari