RBA PONOVNO RAČUNA Nakon pritužbi o nedosljednom tumačenju zakona ŠALJE NOVE IZRAČUNE

en.wikipedia.org

RBA objašnjava da je uvjerena kako je njen prijašnji izračun konverzije kredita iz švicaraca u euro bio dobar. 

Zbog različitih tumačenja zakona o konverziji i pritužbi koje su upućene banci,  Uprava RBA je donijela odluku da će biti napravljen novi izračun konverzije svim klijentima.

Odlučeno je tako iako su nekim klijentima izračuni konverzije kredita u švicarskim francima već poslani.  Raiffeisenbank Austria tako naglašava da će u ovom izračunu konverzije kredita primijeniti niže kamatne stope, koje inače primjenjuje za primarne klijente banke.  Novi izračuni zajedno s aneksima ugovora, dužnicima banke bit će poslani preporučenom postom na kućne adrese u prvoj polovici siječnja 2016. godine.

Komentari