Učinimo ono što možemo u ovom trenutku.

Hrvatska je u velikoj bitci protiv požara koji guta sve pred sobom! Pomozimo tim hrabrim ljudima molitvom!

Svemogući milosrdni Bože,
svrni svoj pogled na našu nevolju.
Pomozi svojom svemoćnom rukom
sve naše vatrogasce i sve druge
koji se bore sa silinom vatrene stihije.

Podaj našim vatrogascima hrabrosti,
snage i vještine da od snažnoga ognja
obrane naše domove, vrtove i polja
i tako očuvaju ljepotu domovine
koju si nam ti darovao.

Po zagovoru sv. Florijana i sviju svetih,
usliši nas, Gospodine, Bože naš!

fra Mate Bašić, OFM

Komentari