Na nacionalne manjine Vlada lani utrošila 144,3 milijuna kuna

www.happytv.rs

Hrvatska je Vlada tijekom prošle godine utrošila oko 144,3 milijuna kuna na nacionalne manjine, dok je 2013. utrošen 138,1 milijun kuna, navodi se u Izvješću o provođenju Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina i o utrošku sredstava u 2014. za potrebe nacionalnih manjina, koje je Vlada nedavno uputila Hrvatskom saboru.

Naime, u izještajnom razdoblju pokazan je zadovoljavajući napredak u ostvarivanju prava nacionalnih manjina. Pozitivni pomaci postignuti su u području kulturne autonomije nacionalnih manjina, odgoja i obrazovanja na jeziku i pismu nacionalnih manjina, u provedbi Nacionalne strategije za uključivanje Roma za razdoblje od 2013. do 2020. godine i pripadajućeg Akcijskog plana te u području razvijanja tolerancije prema različitosti i suzbijanju diskriminacije. No, zbog nedovoljne medijske prezentiranosti manjinskih aktivnosti i sadržaja, ostvarivanje prava nacionalnih manjina na pristup javnim medijima je  nezadovoljavajuće. 

Najviše napora uloženo je u odgoj i obrazovanje pripadnika romske nacionalne manjine. Za djecu pripadnike romske nacionalne manjine kontinuirano se osigurava uključivanje u programe predškolskog odgoja, kako bi se premostio jaz između socijalnoekonomske situacije u kojoj djeca pripadnici romske nacionalne manjine žive i mogućnosti za njihovu uspješnu integraciju tijekom obveznoga osnovnog obrazovanja.

 

 


 

 

Komentari

loading...
-->