HAKOM PREDSTAVIO NOVE APLIKACIJE: Ova dva programa mogla bi nam uvelike olakšati život

Ovo su ujedno i posljednje aplikacije od sveukupno njih 35, koliko ih je ugovoreno temeljem prethodno provedenih javnih nadmetanja iz HAKOM-ovog Programa razvoja interneta i širokopojasnog pristupa internetu na područjima od posebne državne skrbi, brdsko-planinskim područjima i otocima.

Aplikacije “eFizikalna terapija u kući/eKućna njega“ i “eDijagnostika i potpora za djecu s komunikacijskim teškoćama”, predane su HZZO-u i Edukacijsko rehabilitacijskom centru, koji će od sada voditi brigu o predmetnim aplikativnim rješenjima. Obje aplikacije omogućavaju veću učinkovitost i smanjuju administrativne aktivnosti, a značajnu korist od njihove primjene imat će krajnji korisnici.

Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (HAKOM), u sklopu Programa razvoja interneta i širokopojasnog pristupa internetu na područjima od posebne državne skrbi, brdsko-planinskim područjima i otocima, predala je dva nova aplikativna rješenja ciljanim korisnicima i to Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje (HZZO) i Edukacijsko rehabilitacijskom centru, koji će od sada voditi brigu o predmetnim aplikativnim rješenjima.

Podsjetimo, razvoj predmetnih aplikacija započeo je prihvaćanjem idejnih rješenja prijavljenih u sklopu drugog i trećeg javnog poziva za dostavu ideja za izradu društveno korisnih aplikacija iz HAKOM-ovog Programa razvoja interneta i širokopojasnog pristupa internetu. Nakon dodatne razrade ideje i definiranja tehničke dokumentacije proveden je javni natječaj za izradu aplikacija, a sada, nakon završetka softverskog dijela projekta, preostaje sustav pustiti u puni operativni pogon.

Aplikativnim rješenjem ˝eFizikalna terapija u kući/eKućna njega˝ stvoren je preduvjet za integraciju informacijskih sustava za djelatnost zdravstvene njege u kući, odnosno pružanja fizikalne terapije u kući, na jedan središnji sustav, čime se djelatnicima u ove dvije djelatnosti (Ustanova za pružanje zdravstvene njege u kući i Ustanova za fizikalnu terapiju u kući) omogućuje pristup podacima pacijenta, kvalitetnije evidentiranje izvršenih postupaka i dijeljenje medicinskih informacija s ostalim djelatnicima sustava, a čime se u konačnici smanjuju troškovi rada tih djelatnosti. S korisničke strane neće više biti potrebe za razmjenom „papirnatih dokumenata“ što je često uključivalo i samog pacijenta, njegovu obitelj ili skrbnika kao medije za transport. S ovim problemom najčešće se susreću pacijenti u ruralnim krajevima i na otocima.

Drugo isporučeno aplikativno rješenje je ˝eDijagnostika i potpora za djecu s komunikacijskim teškoćama˝. Naime, dok zdravstvena i obrazovna mreža pokrivaju cjelokupno područje Hrvatske, drugačija je situacija u slučaju socijalnih usluga kao što su psihološka, logopedska ili rehabilitacijska usluga. Tako, primjerice, postoje županije ili područja u županijama u kojima su navedene usluge nedostatno razvijene zbog čega ne odgovaraju potrebama stanovnika. Odgođena ili kasna dijagnostika teškoća ima izravne negativne posljedice na razvoj, socijalnu uključenost i kvalitetu života kako djeteta tako i obitelji u cjelini. Naime, (pre)kasno prepoznate teškoće na ekonomskoj razini podrazumijevaju veća izdavanja za društvo, a na ljudskoj razini rezultiraju lošijim razvojnim ishodom za dijete i sniženom kvalitetom života djeteta i obitelji. Usluga ˝eDijagnostika i potpora za djecu s komunikacijskim teškoćama (eDD)˝ ima za cilj omogućiti pravodobno otkrivanje komunikacijskih teškoća kod djece u smislu omogućavanja dijagnostike stručnim suradnicima u vrtićima i školama te pedijatrima i liječnicima obiteljske medicine kao i pružanje uvida u osnovne strategije podrške.

Ovo su ujedno i posljednje aplikacije od sveukupno njih 35, koliko ih je ugovoreno temeljem prethodno provedenih javnih nadmetanja iz HAKOM-ovog Programa razvoja interneta i širokopojasnog pristupa internetu na područjima od posebne državne skrbi, brdsko-planinskim područjima i otocima.

Komentari