ČAK 26 GODINA PRIJE ROKA: Hrvatska prva država na svijetu koja je završila projekt zaštite ozona!

commons.wikimedia.org

Realizacijom projekta Hrvatska je ukinula potrošnju HCFC-a 26 godina prije roka određenog Montrealskim protokolom.

Montrealski protokol je najuspješniji međunarodni sporazum kojim je omogućeno spašavanje ozonskog sloja od negativnih posljedica ljudskog djelovanja. Protokol čijom je provedbom postignuto značajno smanjenje tvari koje oštećuju ozon ove je godine obilježio 28 godina postojanja.

“Potpuni oporavak ozona očekuje se već sredinom ovog stoljeća. I Hrvatska uspješno sudjeluje u provedbi protokola. Prva smo država na svijetu koja je završila projekt ukidanja potrošnje halogeniranih klorofluorougljikovodika koji spadaju u jedne od tvari koje su najštetnije za ozon“ – izjavila je pomoćnica ministra zaštite okoliša i prirode Marija Šćulac Domac na današnjem predstavljanju rezultata projekta „Ukidanje potrošnje halogeniranih klorofluorougljikovodika (HCFC) u Hrvatskoj“ u Zagrebu.

U realizaciji projekta koji je započeo 2010. sudjelovali su Organizacija Ujedinjenih naroda za industrijski razvoj (UNIDO), Ministarstvo financija – Carinska uprava, Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu, Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslihi Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Projektom „Ukidanja potrošnje HCFC-a u Hrvatskoj“, kojeg su financirali UNIDO i Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, zamijenjeno je 13 rashladnih uređaja u bolnicama i javnim institucijama koje su koristili tvar koja oštećuje ozonski sloj.

Komentari