Hoće li Grad posjetiti ‘Ljeto na okretištu Prečko’? Poslali su priopćenje u vezi slučaja obitelji Maršanić

Foto: Facebook / Ljeto na okretištu Prečko

Prošlo je 29 dana otkako su Maršanići podignuli ogradu oko svog zemljište koje djelomično okupira njihovu zemlju. Kulminacija je to 22 godine duge borbe za ono što im, smatraju, pripada.

PREKIPJELO IM! Zbog oduzete zemlje ogradili i krenuli betonirati okretište tramvaja u Prečkom

Obitelj Maršanić ismijava Bandića: ‘Možemo li skupiti više ljudi nego ‘Ljeto na Savi’?’


Kako se stvar i dalje ne riješava, unatoč obećanju gradonačelnika Bandića, odlučlili su se boriti nekonvencionalnim metodama – organizirali su mirni prosvjed kojem je cilj skupiti više ljudi nego što je došlo na ‘Ljeto na Savi’, propali projekt grada Zagreba. Zemlja im je za vrijeme Jugoslavije oduzeta da bi se izgradila cesta – koja nikada nije sagrađena. Maršanići su zato 1997. godine tražili zemlju natrag. Grad Zagreb je, unatoč njihovu pravnom zahtjevu, nekoliko godina kasnije upravo na njihovoj čestici u Prečkom sagradio okretište tramvaja!

Međutim iz Grada su danas poslali priopćenje koje prenosimo u cijelosti.

“Vezano uz predmete povrata zemljišta obitelji Maršanić te različite medijske objave o tom slučaju u kontekstu tramvajskog okretišta Prečko, a radi cjelovitog informiranja javnosti, smatramo potrebnim istaknuti osnovne činjenice:

Vera Maršanić pokrenula je postupak povrata za čestice: z.k.č. 6369 i 6353, obje k.o. Vrapče Novo 1997. godine.

Z.k.č. 6369, površine 2775 m2, k.o. Vrapče novo vraćena je Veri Maršanić rješenjem koje je doneseno 2008. a postalo pravomoćno 2010. godine.

Z.k.č. 6353 k.o. Vrapče novo je parcelirana te su formirane:

a) 6353/1 k.o. Vrapče novo površine 4434 m2 – koja je vraćena u cijelosti  2011. pa ne stoji tvrdnja da se 23 godine čekalo na povrat djedovine

b) 6353/2 k.o. Vrapče novo površine 1425 m2 – koja je vraćena u cijelosti 2015. godine (pravomoćno 2019.)

Obitelj Maršanić je česticu 6353/1 k.o. Vrapče novo površine 4434 m2 prodala još 2006. godine, prije okončanja povrata po cijeni od 125,00 EUR / m2.

U drugim postupcima povrata oduzete imovine, za čestice koje su ušle pod okretište tramvaja, ovlaštenici naknade primili su naknadu od 500,00 kuna/m2.

U postupku utvrđivanja naknade za nekretninu označenu kao z.k.č. 6353/2 k.o. Vrapče novo, stalni sudski vještak za graditeljstvo i procjenu nekretnina Žarko Željko, dipl.ing. građ. iz društva Ing ekspert d.o.o. izradio je u listopadu 2019. godine procjembeni elaborat, kojim je procijenio vrijednost nekretnine označene kao z.k.č. 6353/2 k.o. Vrapče novo, na iznos od 79,00 eur/m², što za površinu od 1425 m² iznosi 112.575,00 Eura, odnosno 830.000,00 kuna

Punomoćnik obitelji Maršanić nakon predočenja procjembenog elaborata je izjavio da je cijena neprihvatljiva, ali nije ulazio u sadržaj elaborata, odnosno nije proučio način na koji je sudski vještak došao do utvrđenog iznosa.

Uvidom u prostorne planove koji su bili na snazi od trenutka oduzimanja zemljišta do danas, utvrđeno je da je zemljište koje je predmet povrata (danas oznake k.č. 6353/2) od 1973. godine namijenjeno kao zelenilo i okretište tramvaja, dok obitelj Maršanić traži naknadu kao za okolno zemljište na kojem se mogu graditi stambeni i poslovni objekti.

Dana 21. listopada 2019. održan je sastanak kod gradonačelnika Grada Zagreba u prisutnosti punomoćnika obitelji Maršanić, kao i predstavnika Grada Zagreba i društva ZET d.o.o.

Na istom sastanku istaknuto je da pri rješavanju nastalog problema treba poštovati pozitivne propise Republike Hrvatske, odnosno zakone i proceduru. Grad Zagreb ne želi nikome osporiti pravo na vlasništvo, ali se ne smije niti ucjenjivati Grad.

Gradonačelnik je naglasio da imovinsko-pravne odnose možemo riješiti i eventualno sklopiti nagodbu isključivo u skladu s pozitivnim propisima i procjenom sudskog vještaka izrađenoj u skladu sa Zakonom o procjeni vrijednosti nekretnina („Narodne novine“, broj 78/15), jer na više od toga nije ovlašten, pri čemu ne osporavamo pravo stranaka da se u zaštiti svojih prava i interesa koriste svim pravnim lijekovima koji im stoje na raspolaganju, kako u upravnom, tako i u sudskom postupku.”

Komentari

loading...