Dalija Orešković: ‘Nećemo prihvatiti zakon po kojem svi građani Zagreba moraju platiti samo 20% za obnovu nekretnine’

Facebook / Dalija Orešković

Stranka s Imenom i Prezimenom i Pametno neće podržati prijedlog Zakona o obnovi zgrada oštećenih potresom u prvom čitanju, već će predložiti poboljšanja, koja bi zakon učinila boljim, pravednijim i primjenjivim na sve tipove ugroza, poručili su danas u objavi za medije.

Podrška zakonu ovisit će, kažu, o poboljšanjima koja će biti ugrađena u konačnu verziju

Kako su poručili u utorak, obnova Grada Zagreba i okolice od potresa trebala bi se znatno financirati iz investicijskih projekata koji bi povećali vrijednosti trenutno oštećenih zgrada, a time financirali sami trošak obnove. Tako bi se izbjegao nepravedan udar na džepove svih građana i osigurala prilika da se obnova usmjeri prema izgradnji i viziji metropole s novim licem.

“Odbacujemo pristupe financiranja po modelu 60:20:20, u kojem se velika većina obnove financira iz javnih sredstava, a manji dio iz sredstava vlasnika nekretnina. Smatramo neprihvatljivim da država propiše model financiranja obnove koji ne razlikuje obnovu jedine nekretnine u okolici Zagreba i nekretnine koja se nalazi u strogom centru Zagreba, a u vlasništvu je osobe koja je nekretninu kupila za investiciju“, kazala je Dalija Orešković, naglasivši da rezultat ovog zakona mora biti energetski održiv i komunalno osnažen grad.

Prema riječima Marijane Puljak, kao urbanistički nedovršen i neuređen grad, Zagreb se suočava s velikim infrastrukturnim problemima. Stoga je obnovu nakon potresa potrebno iskoristiti za otvaranje nove perspektive razvoja grada, Zagreba za 22. stoljeće. Osim toga, nije dobro da se zakon donosi samo za jedno područje. Kako je istaknula, trebao bi postaviti okvir za rješavanje svih drugih mogućih ugroza na prostoru cijele države pa njegov model treba biti univerzalan.

„Građanima čija je imovina stradala u potresu treba pomoći, to je neupitno. Ali, nije svaka obnova potpuno ista. Treba voditi računa o vrsti nekretnine, vlasništvu, je li održavana ili ne, ima li osiguranje, je li jedina nekretnina za stanovanje ili jedna od mnogih nekretnina, ima li mogućnost nadogradnje i financiranje obnove na taj način”, rekla je Puljak.

Komentari