Ako ste dobili ovaj mail, odmah ga brišite! Porezna uprava ima važno upozorenje

pixabay

Porezna uprava objavila je na svojim stranicama da netko s adrese elektroničke pošte koja podsjeća na službeni mail Porezne uprave šalje datoteke koje sadrže zlonamjerni softver, no ne ulaze u specifične detalje o kakvoj vrsti zlonamjernog softvera je riječ.

“Minist​arstvo financija, Porezna uprava zaprimila je obavijest da na adrese elektroničke pošte poreznih obveznika pristiže pošta sljedećeg sadržaja: OBAVIJEST O PRIMJENI ČLANKA 54b. (Izuzeće od obveze izdavanja računa) OPĆEG POREZNOG ZAKONA.

Navedeni mail poslan je s adrese [email protected] te se u nastavku maila od primatelja traži preuzimanje priložene datoteke koja u sebi sadrži zlonamjerni software.

Ovim putem upozoravamo da se ne radi o adresi elektroničke pošte Porezne uprave te molimo sve koji zaprime poštu s gore navedene adrese da istu ne otvaraju te ne preuzimaju priloženi sadržaj.”, stoji u obavijesti Porezne uprave.


Komentari

loading...