Od toga datuma započinje umjetničko, administrativno i ustrojstveno profiliranje Hrvatskoga narodnog kazališta.

Povijesnoga datuma 24. studenoga 1860. bučnim domoljubnim demonstracijama mlade publike prekida se izvedba predstave na njemačkom i spušta se zastor pred kojim glumac Vilim Lesić proglašava kako će se od toga dana na našoj sceni igrati samo na hrvatskom jeziku.

Temeljem hrvatskoga jezika, od toga datuma započinje umjetničko, administrativno i ustrojstveno profiliranje Hrvatskoga narodnog kazališta. Demetrova inicijativa važna je i u pokretanju pravne i zakonske formalizacije kazališta kao institucije, u čemu se on oslanja na svoje stare „ilirce“ koji su tada članovi Sabora, pokrenutoga nakon desetogodišnje stanke.

 

Komentari